1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

1% podatku 100% pomocy

Zostaw 1% podatku za 2020 r. w Bielsku-Białej !

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP – w 2020 r. ponad 14,7 mln osób przekazało na rzecz 8743 fundacji i stowarzyszeń niebagatelną kwotę przekraczającą 906 mln zł.

Z satysfakcją należy odnotować, iż również na konta bielskich organizacji pożytku publicznego corocznie wpływa coraz większa suma z tytułu 1% - za rok 2019 bielskie OPP otrzymały 12,7 mln zł.

Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 2020 r. znajdziecie państwo w linku

https://bip.um.bielsko.pl/a,77103,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

Zachęcamy  do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego!

 

1% podatku – 100% pomocy!

 

Okres rozliczeń podatkowych to idealny czas, aby małymi gestami przyczynić się do wielkich rzeczy. Przekazując 1% swojego podatku bielskim Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) wspieramy ich działalność na rzecz miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców w wielu dziedzinach, m.in.: pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu, turystyki, integracji społecznej
i wolontariatu, wsparcia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, a także ekologii
i ochrony zwierząt.

W minionym roku na konta bielskich OPP, wpłynęła rekordowa kwota - ponad 8,6 mln zł!

Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 2019 r. znajdziecie Państwo na stronie https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,opp-1.html

W Bielsku-Białej rusza kampania zachęcająca mieszkańców do przekazywania 1% podatku
na rzecz bielskich Organizacji Pożytku Publicznego.

Szeroko zakrojona kampania promocyjna 1 % przygotowana przez Miasto Bielsko-Białą wraz ze Stowarzyszeniem Kozianki oraz Centrum Handlowym Gemini Park obejmuje artykuły publikowane w prasie i internecie, ulotki dystrybuowane wśród mieszkańców Bielska-Białej, plakaty rozmieszczone w różnych punktach naszego miasta, w tym na przystankach autobusowych oraz CH Gemini Park, a także baner zawieszony w centrum miasta. Po raz pierwszy kampania obejmie również reklamę na miejskim autobusie oraz spot promocyjny emitowany w lokalnych mediach internetowych i TV. W spocie tym udział wzięła grupa przedszkolaków oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, aktorka Anna Guzik oraz sportowiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik. Mamy nadzieję, że wszystkie te przedsięwzięcia umożliwią dotarcie
do jeszcze szerszego grona odbiorców i pozwolą pozyskać bielskim OPP jeszcze więcej środków
na ich niezwykle pożyteczną działalność.

Finał akcji odbędzie się 4 kwietnia br. w godz. 13.00-18.00, podczas eventu zorganizowanego
w Gemini Park Bielsko-Biała, na który już serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku oraz zapoznania się z materiałami instruktażowymi dot. możliwości przekazania 1% podatku.

https://www.youtube.com/watch?v=DMCgSl56BKY

Decyduj mądrze – zostaw swój 1% w Bielsku-Białej.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP – w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i stowarzyszeń niebagatelną kwotę przekraczającą 874 mln zł.

 

Jednocześnie zachęcamy do wspierania bielskich OPP i przekazania na ich rzecz 1% podatku. Poniżej link z aktualnym wykazem bielskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,opp-1.html

 

 

Przypominamy, że od 2019 nastąpiła zmiana w sposobie składania PIT-ów. Od 15 lutego 2019 r. została udostępniona usługa e-PIT.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcją,  jak krok po kroku przekazać swój 1% podatku dla organizacji.

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

 

Zwracamy uwagę, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje OPP, której w ubiegłym roku przekazaliśmy 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Można oczywiście edytować te dane i dokonać zmiany organizacji, której udzielimy wsparcia.

 

 

 

**************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

1% podatku dla bielskich OPP !

 

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP – w 2018 r. ponad 14 mln osób przekazało na rzecz 8682 fundacji i stowarzyszeń niebagatelną kwotę 
przekraczającą 761 mln zł.

Z satysfakcją należy także odnotować, że na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na rzecz Mieszkańców Naszego Miasta,  wpłynęła rekordowa kwota - wg informacji Ministerstwa Finansów, z tytułu 1% za rok 2017 bielskie OPP otrzymały blisko 6,2 mln zł !

 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia bielskich OPP i przekazania swojego 1% podatku za 2018 r. - wykaz organizacji znajduje się w poniższym linku:

 https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70098.html

 

Zostaw 1% podatku za 2017 r. w Bielsku-Białej !

 

Przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta Bielska-Białej, które są uprawnione do otrzymania 1 % podatku za 2017 r.

Lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 opublikowanego na w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Stan na dzień 3 stycznia 2018 r.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia bielskich OPP !

Wykaz bielskich OPP uprawnionych do 1% za 2017 r. 

 

Poniżej prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od naszych organizacji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ich działalnością oraz udzielenia wsparcia bielskim OPP !

ulotka 1

ulotka 2

 

Znamy wyniki 1% dla OPP za 2016 r.

 

Ministerstwo Finansów podało, że organizacje pożytku publicznego otrzymały 660,2 mln zł z przekazanego 1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2016 rok. Jest to prawie 43 mln zł więcej niż rok wcześniej. 1 procent przekazała dokładnie połowa podatników.

 

Lista liderów wygląda niemal identycznie, jak w ubiegłym roku. Na pierwszy miejscu ponownie jest Fundacja "Zdążyć z Pomocą". Drugie miejsce zajmuje Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", trzecie – Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. W pierwszej dziesiątce pojawiła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której podatnicy przekazali w tym roku 7 386 754 zł, ponad 3 miliony zł więcej niż rok wcześniej.

Szczegółowa informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok wg stanu na 15 września 2017 r.
znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6084784/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego%2C+kt%C3%B3re+w+2017+otrzyma%C5%82y+kwoty+1+proc.

 

 

Warto podkreśli, że bielskie OPP także otrzymały rekordowe wsparcie – wg naszych szacunków, kwota przekazana przez podatników wyniosła blisko 4,2 mln zł. !

 

Zostaw 1% podatku w Bielsku-Białej !

 

Przypominamy, że można już przekazać 1% należnego podatku za 2016 r. wybranej organizacji pożytku publicznego.  Nadal obowiązują uproszczone zasady dotyczące przekazywania swojego 1% podatku - po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w odpowiedniej rubryce formularza zeznania podatkowego PIT zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku  należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer, pod jakim w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) widnieje organizacja (zobacz wykaz bielskich OPP) oraz wysokość kwoty, która zostanie przekazana na rzecz OPP. Zadeklarowana kwota nie może przekroczyć 1 % należnego podatku i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Ponadto w specjalnej rubryce „Informacje uzupełniające” można podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na sposób rozdysponowania przez OPP pieniędzy ze swojego 1% podatku (np. wskazać na konkretny cel). Pieniądze na konto wybranej organizacji pożytku publicznego urząd skarbowy przekaże najpóźniej do końca lipca 2017 r.

 

Wykaz bielskich OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku

 

 

Poniżej prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od naszych organizacji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ich działalnością oraz udzielenia wsparcia bielskim OPP !

-  Fundacja Zróbmy.To zrobmyto.pl

Polski Czerwony Krzyż

 - Fundacja Babci Aliny

-  Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

-  Stowarzyszenie na rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w Bielsku-Białej

-  Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

-  Fundacja "Serca dla Maluszka"  (ulotka 2, ulotka 3ulotka 4ulotka 5)  

-  Fundacja "Dziecięcy Uśmiech do Świata"

-  Klub Inteligencji Katolickiej  (ulotka 1ulotka 2)

-  Stowarzyszenie „Amazonki” w Bielsku-Białej - strona www

 

Organizacje pożytku publicznego z Bielska-Białej uprawnione do 1 % za 2015 r.

 

 

Przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bielsko - Biała, które są uprawnione do otrzymania 1 % podatku za 2015 rok.

Lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 opublikowanego na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl).

Stan na dzień 14 stycznia 2016 r.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia bielskich OPP !

Bielskie OPP uprawnione do 1% za 2015 r. 

 

Ile 1% podatku za 2014 dla OPP ?

 

 

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok.

Informujemy, że na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się prawie 12,5 milionów podatników. Konta OPP wzbogaciły się o niebagatelną kwotę przekraczającą 557 mln zł ! 

 

 

Szczegółowe zestawienie wraz z wykazem OPP dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów a także w poniższym załączniku:

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok

1 % za 2013 - kolejny rekordowy rok !

 

 

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok.

Z satysfakcją informujemy, że ustanowiono kolejne rekordy - na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się ponad 12 milionów podatników, natomiast na konta OPP wpłynęła kwota przekraczająca 506 mln zł ! 

 

 

Szczegółowe zestawienie wraz z wykazem OPP dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów a także w poniższym załączniku:

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok

Bielskie organizacje pożytku publicznego uprawnione do 1 % za 2013 r.

 

 

Przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bielsko - Biała, które są uprawnione do otrzymania 1 % podatku za 2013 rok.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia bielskich OPP !

Lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 opublikowanego na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl). Stan na dzień 15 stycznia 2014 r.

Bielskie OPP uprawnione do 1% za 2013 r.- wykaz

Ministerstwo Finansów - ile przekazano 1% podatku dla OPP za 2012 rok ?

 

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok.

W 2012 roku na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się ponad 11,5 milionów podatników. Łącznie na rzecz OPP wpłynęła rekordowa kwota wynosząca 480 mln zł.

Szczegółowe zestawienie wraz z wykazem OPP dostępne w poniższym załączniku:

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok

Bielskie organizacje pożytku publicznego - wykaz

 

Przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bielsko - Biała, które są uprawnione do otrzymania 1 % podatku.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia bielskich OPP !

Bielskie OPP uprawnione do 1% - wykaz

Informacja Ministerstwa Finansów - 1% podatku dla OPP za 2011 rok

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowałao informację dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych

organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok.

W 2012 roku na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się ponad 11 milionów podatników. Łącznie na rzecz OPP wpłynęło 457 mln zł.

Szczegółowe zestawienie wraz z wykazem OPP dostępne jest pod adresem:

http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/statystyki/2011/informacja_1procent_za_2011.pdf

 

Apel do bielskich Organizacji Pożytku Publicznego !

Dzięki zapisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, która znajduje się w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wzorem lat poprzednich, pragniemy wesprzeć Państwa w tym przedsięwzięciu. Zwracamy się z apelem do bielskich OPP o dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ulotek, folderów oraz wszelkich innych materiałów informacyjnych zachęcających do przekazania 1%, które zostaną udostępnione odwiedzającym Urząd Mieszkańcom Bielska - Białej. 
Oczywiście można te materiały przesłać również w formie elektronicznej na nasz adres mailowy - zostaną one umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego poświęconej bielskim NGO w zakładce "1 % podatku dla OPP".

Rozpropagujmy więc wspólnie tę akcję, aby organizacje pożytku publicznego - w tym oczywiście
i Państwa - uzyskały jeszcze więcej środków na swą niezwykle pożyteczną działalność !

Bielskie organizacje pożytku publicznego 

Poniżej prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od naszych OPP. Serdecznie zachęcamy do udzielenia wsparcia bielskim organizacjom !

1. Bielskie Towarzystwo Trzeźwości - ulotka

2. Klub Wysokogórski w Bielsku - Białej - ulotka, strona www

3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem" - ulotka1, ulotka2 ,  strona www

4. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne - ulotka, strona www.

5. Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” - ulotka , strona www

6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Szukam Drogi" - strona www , ulotka.

7. Fundacja "Dar Nadziei" - strona www, ulotka

8. Fundacja Dziecięce Marzenia - ulotka , strona www .

9. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała - ulotka , strona www.

10. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "PORT" - ulotka

11. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku - Białej - ulotka1, ulotka2 , strona www

Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego ?

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, w jaki sposób należy przekazać swój 1% na rzecz OPP, to zachęcamy do zapoznania się z ponizszymi informacjami. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, jak znaleźć organizację pożytku publicznego, w której rubryce formularza PIT należy wskazać organizację - na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w broszurze Ministerstwa Finansów:

1% na rzecz ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 %

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego, na które podatnicy będą mogli przekazywać 1 procent podatku za 2012 rok. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem i przekazania swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego !