Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców
Konkurs z Działania 3.2 Innowacje w MŚP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

21.01.2020. Bielsko Biała, w godzinach 9.00 – 14.00
Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza
(sala konferencyjna,  I piętro),
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Aktualna edycja konkursu w ramach Działania 3.2 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 86 mln zł. Nabór zaplanowano od 30.01. do 31.03.2020 r.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów, usług lub procesów. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie https://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_innowacje_21012020 w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl