Umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji

Tablica informacyjna w Wydziale Komunkacji
fot. Wydział Prasowy UMBB

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że - ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom UM - od 17 sierpnia br. bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem strony internetowej: https://www.bezkolejki.eu/bb2

Mieszkańców nieposiadających dostępu do internetu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Komunikacji pod numerami telefonów 33 497 16 70  lub  33 497 16 76.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do umawiania wizyt w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości za pośrednictwem sytemu kolejkowego: https://bielsko-biala.pl/index.php/system-kolejkowy-urzedu-miasta