Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Zakres Zadań

 1. rewitalizacja obszarów miejskich w zakresie:
  1. opracowania i aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
  2. pełnienia roli Operatora Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, tj. monitorowanie Programu, raportowanie, public relations, promocja Programu, kontakty z uczestnikami Programu:
 2. rewitalizacja Bielskiej Starówki w zakresie:
  1. planowania i przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
  2. realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz ich rozliczanie,
  3. inicjowania i organizowania inwestycji wspólnych oraz opracowania umów z partnerami na ich realizację,
  4. przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy celowych

 

Więcej o rewitalizacji miasta

Lokalizacja
ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała 
Godziny pracy
7:00 - 15:00 
Telefon
33 822 70 11, 33 822 70 12 
FAX
33 822 83 99