Interwencja w sprawie utrzymania czystości terenów i dróg stanowiących własność gminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r. nr 132 poz.622 ) ze zmianami

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

w trybie pilnym - pisemna odpowiedź do 30 DNI