ul. Waleriana Łukasińskiego 25

Adres
ul. Waleriana Łukasińskiego 25
Opis

Działka 4188/13 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, obejmującym dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 120,94 m2.

Budynek mieszkalny wzniesiony w XX wieku (rok zakończenia budowy: 1950) w technologii tradycyjnej – murowany, posiada dwie kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe oraz wentylację grawitacyjną. W budynku fundamenty wykonane są z kamienia, ściany z cegły pełnej, stropy ceramiczne, natomiast tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. Stan techniczny budynku jest przeciętny i wymaga on remontu. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny jednorodzinny.

Budynek posiada zabytkowy charakter oraz figuruje w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. W przypadku wykonywania jakichkolwiek remontów w obiekcie należy wcześniej wystąpić o opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Nieruchomość znajduje się w terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie przystąpiono również do jego opracowania. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej, dz. 4188/13 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem MW, tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Cena nieruchomości wynosi 399.990,00 zł w tym: budynek 333.462,00 zł i grunt 66.528,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Dla budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kategoria
Domy
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
261.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
39 900,00 zł
Data przetargu / rokowań
18.01.2024 r.
Cena
399990.00
Numer działki
4188/13
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00061046/6