Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Podstawa prawna

art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości /zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy (PB-14)

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

  • za wniosek i za każdy załącznik –brak
  • za wydanie decyzji - 10 zł
  • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura. dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa

  • za podanie i za każdy załącznik -brak
Jednostka odpowiedzialna