Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Podstawa prawna

2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego /niemieszkalnego,
 • Rzuty odpowiednich kondygnacji budynku, z zaznaczonym obrysem lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz opisem technicznym,
 • Mapa ewidencyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem lokali i pomieszczeń do nich przynależnych,
 • Pozwolenie na użytkowanie lub skutecznie przyjęte zawiadomienie o zakończeniu budowy,

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku

 • za wydanie zaświadczenie - 17,00 zł.
 • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

 • za podanie i za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna