BMU-8 - ul. Juliusza Słowackiego 2A

Adres
ul. Juliusza Słowackiego 2A
Opis

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta. Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica mieszczańska wybudowana w XIX wieku. Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne oraz piwnicę. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 245,90 m2 (powierzchnia piwnic 24,90 m2).

Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną i gazowa (obecnie nieczynne). Ogrzewanie indywidualne - piece kaflowe.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki przyjętym Uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „F1 U, M” – przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkalna.

Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego zespołu staromiejskiego w Bielsku wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 sierpnia 1976 r. L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, na podstawie Uchwały Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 lutego 1998 r. W przyziemiu elewacji od strony ul. Władysława Orkana eksponowany kamienny wątek muru (w linii zewnętrznego miejskiego muru obronnego) będący zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-131/76.

Przystąpienie do prac remontowo-konserwatorskich wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji remontu konserwatorskiego i uzyskania stosownych pozwoleń.

Kategoria
Budownictwo mieszkalno-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
146.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
593.218,00 zł w tym: budynek 459.073,00 zł grunt 134.145,00 zł (cena z 2017 r.)
Numer działki
291
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00062649/0