UH-3 -ul. Szybowcowa

Adres
ul. Szybowcowa
Opis

Działka 259/195 stanowi płaski, niezabudowany teren o kształcie regularnym, foremnym, trapezoidalnym, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Północna część działki jest częściowo utwardzona żwirem. Południowa część działki porośnięta jest trawą i samosiejkami (krzewy i drzewa w sąsiedztwie skarpy przy pętli autobusowej). Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. (z póżn. zm.) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze MW (strefa mieszkalnictwa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Dla przedmiotowej działki wydane zostały dwie decyzje o warunkach zabudowy: nr UA.6730.135.2011.UM-GW z 29 czerwca 2011 r. - dla budowy budynku usługowego-handlowego oraz UA.6730.23.2021.MKA-UR z 16 marca 2021 r. - dla budowy budynku usługowego.

Kategoria
Obiekty handlowo-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
405.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Białe
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
81.000,00 zł + podatek VAT
Numer działki
259/195
Obręb
Aleksandrowice
KW
BB1B/00061730/8