ul. Józefa Pankiewicza 8/Władysława Orkana 25

Adres
ul. Józefa Pankiewicza 8/Władysława Orkana 2
Opis

Nieruchomość składa się z działki 277 i działki 278 o łącznej pow. 174 m2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych
(w tym poddasze), podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 72,21 m2. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z zapisami kartoteki budynków, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki, przyjęty Uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 10.02.1998 r. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem nr 6 – nieruchomość znajduje się w jednostce B 15 U,M tj. ogólne przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkaniowa.

Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego dla którego ustalono ochronę w ww. planie miejscowym i figuruje w gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej. Nieruchomość stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-1/76, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej znak:KL.IV-5340/1/76 z 16 sierpnia 1976 r. Wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania i adaptacji budynku wymagają każdorazowo uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

Cena nieruchomości wynosi 420.000,00 zł w tym: budynek 340.000,00 zł i grunt 80.000,00 zł.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
174.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
42 000
Data przetargu / rokowań
17.05.2024 r.
Cena
420000.00
Numer działki
277, 278
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00062649/0