Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

Podstawa prawna

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

kopia aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 

Termin załatwienia sprawy

termin odpowiedzi do 14 dni.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - brak
  • za każdy załącznik -brak

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna