Kompleksowy program ochrony powietrza w 2019 roku - dotacje do wymiany kotłów

Informujemy mieszkańców o uruchomieniu programu w roku 2019. Przy wymianie starych kotłów węglowych lub pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, dotacja wynosi 70 %, ale nie więcej niż 7000 zł. Zapisy na listę oczekujących są przyjmowane pod numerem telefonu: 33 497 15 18 lub w Biurze Zarządzania Energią: pl. Ratuszowy 6, V piętro, pokój 510.

Zasady dopłat do wymiany kotłów węglowych dla mieszkańców Bielska-Białej w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”, opisuje regulamin zawarty w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/99/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Regulamin oraz inne dokumenty dotyczące programu.