BMU-1 - pl. Rynek 12 ul. Józefa Pankiewicza 5

Adres
pl. Rynek 12 ul. Józefa Pankiewicza 5
Opis

pl. Rynek 12 - (udział 590/1000 części)

Nieruchomość ozn. jako dz. 284 o pow. 191 m2 obręb Bielsko Miasto
Kw BB1B/00074038/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 229,39 m2. Budynek stanowi współwłasność Gminy Bielsko-Białe w 590/1000 cz. oraz osoby fizycznej w 410/1000 cz.

W budynku znajduje się 5 lokali:

  • 1 lokal własnościowy o pow. użytkowej 80 m2,
  • 2 lokale mieszkalne gminne - pustostany o łącznej pow. użytkowej 78,24 m2, (lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 30,58 m2 + lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 47,66 m2),
  • 2 lokale użytkowe gminne o łącznej pow. użytkowej 71,15 m2, (47,00 m2
    + 24,15 m2) - objęte umowami najmu. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Obiekt stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków pod poz. Nr A-111/76. Nieruchomość stanowi również element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 sierpnia 1976 r. pod poz. A-1/76.

Z uwagi na fakt, że nieruchomość stanowi zabytek w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - przy sprzedaży udziału w nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. - cena nieruchomości zostanie obniżona o 30 %.

Obiekt podlega także ochronie w ramach zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki. Zgodnie z planem nieruchomość znajduje się w jednostce 6 - B7 U, M.

Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia i zakończenia remontu części wnętrza obiektu we wskazanym udziale, w okresie do 4 lat od daty nabycia. Prace remontowe nie mogą rozpocząć się później niż w ciągu 2 lat od daty nabycia nieruchomości.

ul. Józefa Pankiewicza 5

Nieruchomość ozn. jako dz. 283 o pow. 105 m2 obręb Bielsko Miasto Kw BB1B/00062649/0 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem niemieszkalnym (pomieszczenia gospodarcze), którego pow. użytkowa wynosi 76,25 m2.

W budynku znajdują się:

  • komórki gospodarcze o pow. użytkowej 37,80 m2 - pustostany,
  • 1 lokal mieszkalny gminny - pustostan o pow. użytkowej 23,25 m2,
  • 1 lokal użytkowy gminny o pow. użytkowej 15,20 m2 - objęty umową najmu. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Budynek wymaga gruntownych prac remontowych.

Przystąpienie do prac remontowo - konserwatorskich wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji remontu konserwatorskiego i uzyskania stosownych pozwoleń.

Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 sierpnia 1976 r.
pod poz. A-1/76. Obiekt podlega także ochronie w ramach zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki. Zgodnie z planem nieruchomość znajduje się w jednostce 6 - B7 U, M.

Ustal się harmonogram przeprowadzenia remontu budynków przy ul. Józefa Pankiewicza 5 w następujących terminach i zakresie:

Etap I - remont dachu, elewacji i izolacji - do 3 lat od zawarcia umowy notarialnej,
Etap II - remont wnętrz - do 4 lat od zawarcia umowy notarialnej.

 

Kategoria
Budownictwo mieszkalno-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
296.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
147.300,00
Data przetargu / rokowań
25.11.2021 r.
Cena
Rynek 12 (590/1000 części) - 1.027.470,00 zł, Józefa Pankiewicza 5 - 446.011,00 zł. Cena podlega zwolnieniu z podatku VAT
Numer działki
284, 283
Udział w częściach wspólnych
590/1000 części dz. 284 o pow. 191 m2
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00074038/1, Kw BB1B/00062649/0