ul. Botaniczna/Opłotek

Adres
ul. Botaniczna/Opłotek
Opis

Działka ozn. dz. 361/4 stanowi niezabudowany teren o kształcie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym samodzielne zagospodarowanie. Jest to płaski, obszar zieleni, posiadający dostęp do dwóch dróg - od północy, za pośrednictwem działki gminnej dz. 361/3, do ul. Botanicznej, od południa – bezpośredni do ul. Opłotek.

Ww. działka, poza wąskim pasem o szerokości ok. 4 m wzdłuż jej wschodniej granicy, położona jest w terenie,
dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - przyjęty uchwałą Nr XLVII/1558/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie w rejonie ulic Opłotek, Botanicznej  – w jednostce "68_MN, U-1” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi. Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega linia energetyczna 15kV, wzdłuż wschodniej granicy średnioprężna sieć gazowa.

W zakresie zasilania w energię elektryczną plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację słupowej stacji transformatorowej na terenie jednostki MN,U-1
na wydzielonej działce o wymiarach 5x5m.

Z uwagi na klasę użytków gruntowych (R III a) konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 %podatek VAT.

Kategoria
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia
5245,00 m²
Powierzchnia działki
5245.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
146 000,00
Data przetargu / rokowań
13.10.2022 r.
Cena
1468600.00
Numer działki
361/4
Obręb
Komorowice Śląskie
KW
BB1B/00062672/0