ul. Źródlana

Adres
ul. Źródlana
Opis

Działka 821/121 stanowi niezabudowany teren o kształcie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym samodzielne zagospodarowanie.

Działka położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, teren znajduje się w obszarze MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla ww. działki Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał decyzję nr UA.6730.2.72.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr 821/121 obręb Lipnik, zlokalizowanej przy ulicy Źródlanej w Bielsku-Białej.

Teren działki porośnięty jest licznymi drzewami i krzewami. W celu realizacji inwestycji na przedmiotowej działce niezbędne będzie ich usunięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Istnieje możliwość skomunikowania działki 821/121 od strony ul. Źródlanej. Wybór konkretnej lokalizacji zjazdu wynikać powinien z docelowego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, jak również winien uwzględniać zminimalizowanie wycinki istniejącego drzewostanu w pasie drogowym tej ulicy na dz. 821/191.

Teren działki wymaga również uporządkowania gospodarki wodnej. Na nieruchomości występują liczne wycieki wód, które spływają korytkami wykształconymi naturalnie, zgodnie ze spadkiem terenu, w stronę działki 821/123 stanowiącej własność osób prywatnych. Część z tych wód stagnuje przy podmurówce wybudowanego ogrodzenia w granicy działek 821/121 i 821/123, tworząc zastoiska. Pozostała część wód spływa do kanału wybudowanego pod podmurówką przedmiotowego ogrodzenia. Kanał nie został wprowadzony do zasobu geodezyjnego tut. Urzędu i nie jest znany jego przebieg. Ponadto na działce gminnej znaleziono liczne fragmenty przerwanej sieci drenarskiej,
które mogą powodować podmokłość terenu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT .

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
604.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Cena
144960.00
Numer działki
821/121
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00038082/0