ul. Międzyrzecka 33

Adres
ul. Międzyrzecka 33
Opis

Działka 667/6 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym o funkcji mieszkalnej o pow. użytkowej 130,00 m2 oraz parterowym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 26 m2. Budynek mieszkalny wzniesiony w 1930 r. w technologii tradycyjnej – murowany, posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest w całości podpiwniczony.

Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, dla którego ustalono ochronę w ww. planie miejscowym oraz figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z zapisami kartoteki budynków, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem niemieszkalnym.

Nieruchomość położona jest w terenie, na którym obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego nr 142 z 20 grudnia 2013 r. dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy, i objęta jest jednostkami: U-07 – usługi handlu, w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 i MN/U-03 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi podstawowe. Zgodnie z planem nr 142 działka znajduje się w „strefie konserwatorskiej ochrony elementów”, natomiast zachodnia część działki i budynku znajdują się w „strefie sanitarnej cmentarza 50 m”.

Na nieruchomości znajduje się rów „Anielka” stanowiący dopływ rzeki Białej, który nie stanowi gruntu pokrytego śródlądową wodą płynącą i nie wchodzi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Administratorem cieku jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej.

Cena nieruchomości wynosi 399.000,00 zł w tym: budynek 200.000,00 zł i grunt 199.000,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
772.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
39 000,00 zł
Data przetargu / rokowań
20.03.2024 r.
Cena
399000.00
Numer działki
667/6
Obręb
Wapienica
KW
BB1B/00002484/7