ul. Józefa Pankiewicza 8/Władysława Orkana 25

Adres
ul. Józefa Pankiewicza 8/Władysława Orkana 2
Opis

Nieruchomość składa się z działki 277 i działki 278 o łącznej pow. 174 m2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalnej o pow. użytkowej 72,21 m2 posiadającym jedną kondygnację nadziemną i poddasze, podpiwniczony.

Nieruchomość położona jest w terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 6 z 10 lutego 1998 r. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki” i objęta jest jednostkami: B 15 U,M – funkcja usługowo-mieszkalna. Nieruchomość położona jest w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją nr A-1/76.

Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego dla którego ustalono ochronę w ww. planie miejscowym i figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z zapisami kartoteki budynków, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym.

Cena nieruchomości wynosi 420.000,00 zł w tym: budynek 340.000,00 zł i grunt 80.000,00 zł.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
174.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
420000.00
Numer działki
277, 278
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00062649/0