ul. Stanisława Wyspiańskiego 14/5

Adres
ul. Stanisława Wyspiańskiego 14/5
Opis

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 14,92 m2, położony jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z jednego pokoju z kuchnią oraz WC usytuowanego na werandzie o pow. 1,27 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,71 m2. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntów w udziale 428/10000 części, ozn. jako dz. 54/1, 1401 i 1402 obj. Kw BB1B/00102162/5 obręb Górne Przedmieście.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w prawie własności zabudowanych działek: 1401 i 1402 – podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Do ceny udziału w prawie własności niezabudowanej działki 54/1 osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Budynek, w którym znajduje się lokal posiada cechy obiektu zabytkowego został włączony do gminnej ewidencji zabytków i figuruje w Studium historyczno-urbanistycznym Bielska. Remont lokalu należy przeprowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Nr XLIII/1017/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2019 r. i objęta jest jednostką 135_UM-06 – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz jednostką 135_UMW-24 – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej śródmiejskiej.

Kategoria
Mieszkania
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
954.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rodzaj nieruchomości
lokal mieszkalny
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Numer działki
54/1, 1401, 1402
Udział w częściach wspólnych
428/10000
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00102162/5