Bezpłatne badania profilaktyczne

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 29 kwietnia 2019 r. mieszkańcy Bielska-Białej mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych organizowanych i finansowanych przez Miasto Bielsko-Biała, w kierunku:

1. NOWOTWORÓW PŁUC I GRUŹLICY PŁUC

 • Adresaci: osoby w wieku 40–65 lat, tj. urodzone w latach 1954-1979.
 • Zakres badania: Rtg płuc.
 • Miejsce wykonywania badań: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Obrazowej) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -16.30. 
 • Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
 • Tel. kontaktowy: 33–810-23-95, 85

2. RAKA JAJNIKA

 • Adresaci: kobiety w wieku powyżej 40 roku życia, tj. urodzone do 1979 roku włącznie.
 • Zakres badania: określenie poziomu markera nowotworowego CA 125 we krwi.
 • Miejsce wykonywania badań: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki  godzinach  7.30 – 10.30 oraz w czwartki w godzinach 15.00 – 17.00.
 • Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
 • Tel. kontaktowy: 33-810-24-02

3. RAKA PROSTATY

 • Adresaci: mężczyźni w wieku powyżej 50 roku życia w wieku, tj. urodzeni do 1969 roku włącznie.
 • Zakres badania: określenie poziomu markera nowotworowego PSA we krwi.
 • Miejsce wykonywania badań: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki godzinach 7.30 – 10.30 oraz w czwartki w godzinach 15.00 –17.00.
 • Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
 • Tel. kontaktowy: 33-810-24-02

4. CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 • Adresaci: osoby w wieku 30 - 60 lat tj. urodzone w latach 1959–1989.
 • Zakres badania: określenie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów i hemoglobiny glikowanej we krwi. Ważne, by osoby zgłaszające się do badania były na czczo.
 • Miejsce wykonywania badań: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki godzinach  7.30 – 10.30.
 • Czas realizacji badań:do wyczerpania limitu.
 • Tel. kontaktowy: 33-810-24-02