Rewitalizacja Miasta Aktualności

22 stycznia 2020 r.

Aktualne wyjaśnienia dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013):

Wyjaśnienia

 

21 stycznia 2020 r.

W terminie od 28 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.  zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

Treść Ogłoszenia o konsultacjach oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej znajduje się tutaj:

Ogłoszenie

Projekt uchwały


Uwagi w  ramach  konsultacji  społecznych należy składać wyłącznie na załączonym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag

 

2 stycznia 2020 r.

W wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, od 2020 roku zlikwidowane zostało Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 15 w Bielsku-Białej. Zadania dotyczące rewitalizacji obszarów Miejskich w Bielsku-Białej w  zakresie opracowania i aktualizacji Programu Rewitalizacji oraz pełnienia roli Operatora Programu Rewitalizacji przejął Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z siedzibą przy  pl. Ratuszowym 1, tel. 33 4971 486, e-mail: wrg@um.bielsko.pl lub rewitalizacja@um.bielsko.pl Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie rewitalizacji miejskich nieruchomości przejął Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, tel. 33 499 0 600, e-mail: poczta@zgm.eu.

 

 

Archiwum