Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno-ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia w ciepło obiektu wcześniej nie posiadającego źródła ciepła.

Podstawa prawna

1. Uchwała Nr XIX/664/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała"

2. Prawo energetyczne art. 7 B.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Zarządzania Energią

W przypadku, gdy sytuacja planowanej inwestycji odpowiada zapisom art. 7B ustawy Prawo energetyczne zamiast rachunku techniczno-ekonomicznego, w warunkach wskazanych w tym art., stosuje się audyt efektywności energetycznej wykonany według przepisów odnoszących się do tego typu opracowań.

W pozostałych przypadkach, których nie obejmuje art. 7B, stosuje się wykonanie rachunku techniczno-ekonomicznego, korzystając z wytycznych określonych w załączonym pliku.