Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miejska w Bielsku-Białej  nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

 

Aktualne wyjaśnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Wyjaśnienia