Interwencja w sprawie rejestracji psów

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856) Ustawa z 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

do 30 dni