Interwencja w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

w trybie natychmiastowym maksimum 30 dni