Kontakt, spis telefonów, adresy e-mail UM

NIP, REGON, spis - (telefonów, e-maili)

Adres Korespondencyjny:

Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała 

Email: informacja@bielsko-biala.pl

Adres strony bip: http://um.bielsko.pl/bip

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7364  Skrytka ePUAP:  /UMB-B/sekap

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej:

UM pracuje od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30,

w czwartki w godz. 7.30 - 18.00, w piątki w godz. 7.30 - 13.00

NIP: 9372686990

Regon: 072181741

witryna internetowa: https://www.um.bielsko.pl

 

Funkcja Imię i Nazwisko Telefon Fax Adres email
Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski 33 4971 445 33 4971-730 prezydent@um.bielsko.pl
Zastępca prezydenta Piotr Kucia 33 4971 443   kucia.sekretariat@um.bielsko.pl
Zastępca prezydenta Przemysław Kamiński 33 4971 438   kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl
Zastępca prezydenta Adam Ruśniak 33 4971 698   rusniak.sekretariat@um.bielsko.pl

 

  telefon fax adres email
Centrala telefoniczna 33 4971 497   33 4971 786

 

Biuro Obsługi Interesanta telefon fax adres email
Informacja 33 4971 800   informacja@bielsko-biala.pl
Adres ogólny     um@bielsko-biala.pl
Dziennik podawczy 33 4971 813   dziennik.podawczy@bielsko-biala.pl
Pomoc niepełnosprawnym,
Karta Weteran Plus
33 4971 801   niepelnosprawni@bielsko-biala.pl
Rodzina+, Karta Dużej Rodziny,
Karta Seniora
33 4971 802    
Gospodarka odpadami 33 4971 803
33 4971 811
   
Podatki i opłaty 33 4971 807   po-boi@bielsko-biala.pl
Ochrona środowiska i energia,
Gospodarka miejska
33 4971 808    
Nieruchomości 33 4971 806   mgr-boi@bielsko-biala.pl
Geodezja i kartografia 33 4971 805   gk-boi@bielsko-biala.pl
Urbanistyka i architektura 33 4971 809   ua-boi@bielsko-biala.pl

 

  telefon fax adres email
Sekretariat Prezydenta Miasta  33 4971 444   prezydent@um.bielsko.pl
Biuro Rady Miejskiej 33 4971 456   rada@bielsko-biala.pl
Młodzieżowa Rada Miasta 33 4971 460   mrm@bielsko-biala.pl
Rzecznik Prasowy 33 4971 447   tficon@bielsko-biala.pl
Biuro Rzecznika Prasowego 33 4971 466   prasa@bielsko-biala.pl
Sekretarz Miasta 33 4971 472   sekretarz@um.bielsko.pl
Skarbnik Miasta 33 4971 420 33 4971 792 skarbnik@um.bielsko.pl
Magazyn Samorządowy 33 4971 614   magazyn@bielsko-biala.pl
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 33 4971 643   dz_gos@um.bielsko.pl
Wydział Finansowo - Księgowy 33 4971 429   finanse1@um.bielsko.pl
Wydział Geodezji i Kartografii 33 4971 529   mapy@bielsko-biala.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej 33 4971 508 33 4971 700 gosp.komunalna@bielsko-biala.pl
Wydział Ochrony Środowiska 33 4971 717 33 4971 515 ochrona.srodowiska@bielsko-biala.pl
Wydział Inwestycji 33 4971 680 33 8227 539 inwest@bielsko-biala.pl
Wydział Informatyki 33 4971 580   informatyka@bielsko-biala.pl
Wydział Kultury i Sztuki 33 4971 478   sztuka@um.bielsko.pl
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 33 4971 564       kultura.fizyczna@um.bielsko.pl
sport@um.bielsko.pl
turystyka@um.bielsko.pl
Wydział Komunikacji 33 4971 654 33 4971 790 komunikacja@bielsko-biala.pl
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa 33 4701 216   mgr@bielsko-biala.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego 33 4971 646   obrona@bielsko-biala.pl
Wydział Organizacji i Nadzoru 33 4971 406   on@bielsko-biala.pl
Wydział Promocji Miasta 33 4701 240 33 4971 780 bpm@Bielsko-Biala.pl
Wydział Dochodów Budżetowych 33 4971 594 33 4971 788 db@bielsko-biala.pl
Wydział Prawny 33 4971 417   problem@bielsko-biala.pl
Wydział Polityki Społecznej 33 4971 499 33 4971 720 politykaspol@bielsko-biala.pl
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego 33 4971 487 33 4971 794 wrg@bielsko-biala.pl
Wydział Spraw Obywatelskich 33 4971 629 33 4971 630 wso@bielsko-biala.pl
Wydział Urbanistyki i Architektury 33 4971 556   architektura@bielsko-biala.pl
Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli 33 4971 490   mrowiec.mariusz@um.bielsko.pl
Wydział Funduszy Europejskich 33 4971 724   goluchr@um.bielsko.pl
Biuro Zarządzania Energią 33 4971 518   pze@um.bielsko.pl
Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 33 8227 011
33 8228 399
33 8227 012 ro@bielsko-biala.pl
Pełnomocnik PM ds. Systemu Zarządzania 33 4701 244   psj@um.bielsko.pl
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 33 4971 474   admgos@um.bielsko.pl
Wydział Budżetu 33 4971 420   skarbnik@um.bielsko.pl
Urząd Stanu Cywilnego 33 4701 213   usc@bielsko-biala.pl
Biuro ds. Gospodarki Odpadami 33 4701 262   bgo@um.bielsko.pl
Wydział Zamówień Publicznych 33 4971 851   zp@um.bielsko.pl

Telefony dyżurne w przypadku zaistniałych awarii i uszkodzeń

Awaria świateł sygnalizacji drogowej:

 • Andrzej Kuropatwa – 33 472 60 10 w.132 /7.30-14.30/

Awaria świateł oświetlenia ulicznego:

 • Pogotowie energetyczne – 991 /całodobowy/
 • UM - Jarosław Modrzakowski – 33-4971-702 /7.30-15.30/
 • Alina Kraus – oswietlenie@um.bielsko.pl

Uszkodzenia znaków drogowych:

 • Marcin Kasprzak – 33 472 60 10 w.155 /7.30-15.30/

Uszkodzenia nawierzchni drogi i wycieku wody na drogach:

 • MZD - Przemysław Bieńkowski – 33 472 60 10 w.120 /7.30-15.30/

Powalone drzewa na drogach:

 • MZD - Adam Ben – 33 472 60 10 w.119 /7.30-15.30/

Ranne lub martwe zwierzęta:

 • Pogotowie weterynaryjno - sanitarne – 33-8141-818 /całodobowy/
 • UM - Agata Łukowska – 33-4971-704 /7.30-15.30/

Akcja zima: 

 • 33-4992-016, 33-4992-026 /całodobowy/
 • Monika Chlebek – 33 472 60 10 w. 158 /7.30-15.30/