LOKALNY INFORMATOR DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

baner

Ulotkę zbierającą ważne informacje potrzebne uchodźcom z Ukrainy – w wersjach polskiej i ukraińskiej - przygotował Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Ulotka zawiera adresy, numery telefonów, adresy internetowe i e-mailowe wszystkich instytucji, służb i organizacji zajmujących się pomocą dla uchodźców oraz przydatne dla nich informacje. Dotyczą one m.in. legalizacji pobytu, potrzebnych dokumentów, bezpłatnych noclegów, zasad korzystania z transportu w mieście, ochrony zdrowia, edukacji na wszystkich etapach – od przedszkola po szkolnictwo wyższe, zajęć pozalekcyjnych. Są w niej również adresy punktów wydających żywność i pomoc rzeczową, informacje dotyczące pomocy psychologicznej i prawnej, zasiłków dla uchodźców, wymiany hrywien.

Obie wersje ulotki w załącznikach.

Ulotka będzie dystrybułowana we wszystkich punktach, w których wydawane są dokumenty oraz pomoc dla obywateli Ukrainy.

LOKALNY INFORMATOR DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Місцевий інформатор для біженців з України, які перебувають на території міста Бельско-Бяла