Bielskie Centrum Kultury

BIELSKIE CENTRUM KULTURY

To samorządowa instytucja kultury, której celem jest upowszechnianie i popularyzacja kultury
w szczególności poprzez organizację szerokiego spektrum imprez kulturalnych i prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej. Jest organizatorem ważnych i liczących się festiwali, miedzy innymi Festiwalu Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, prestiżowego i przyciągającego melomanów z całego kraju, Jazzowej Jesieni im. Tomasza Stańko - jednego z najważniejszych festiwali jazzowych w Polsce, a także ekumenicznego festiwalu Sacrum in Musica. Bielskie Centrum Kultury organizuje najważniejsze imprezy plenerowe na terenie miasta takie jak Dni Bielska Białej, Lato z kulturą czy Pożegnanie Lata, na których występują gwiazdy światowego formatu. W jego strukturze działają między innymi: Bielska Orkiestra Dęta, Bielski Chór Kameralny, Chór Ave Sol, Zespół Pieśni i Tańca Bielsko, Zespół Tańca i Piosenki Jarzębinki oraz Galeria Środowisk Twórczych promująca współczesna sztukę.


Dyrektor: Małgorzata Chełchowska-Rak

https://www.bck.bielsko.pl/