BM - 16 - ul. Mariana Langiewicza 26a i b

Adres
ul. Mariana Langiewicza 26a i b
Opis

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta. Przedmiotowe działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usługowym, którego nielegalna rozbudowa (nadbudowa całego budynku związana ze zmianą konstrukcji dachu i adaptacją poddasza na powiększenie dwóch mieszkań, urządzenie niezależnego lokalu mieszkalnego nad częścią garażową oraz dobudowa wiatrołapu), wymaga prac rozbiórkowych bądź też legalizacji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

W budynku nr 26a wyodrębniono lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 68,45m2 obj. Kw BB1B/00096019/2, oraz lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 69,50m2 obj. Kw BB1B/00096020/2, każdy w udziale po 1/2 części dz. 958/46. Budynek nr 26b użytkowany jako garaż 3 stanowiskowy z zapleczem gospodarczym. Działki są uzbrojone, częściowo ogrodzone.

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie ekranów drogi S69 (obwodnicy miasta) Al. Św. Jana Pawła II, pływalni oraz zbiorników należących do przedsiębiorstwa wodociągowego. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie drogi ekspresowej wymaga pozytywnego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach warunkuje możliwość przeznaczenia budynku nr 26a i b przy ul. Mariana Langiewicza na cele mieszkalno-usługowe poprzez dokonanie zapisu w akcie notarialnym przenoszącym prawo własności o bezwzględnym braku występowania z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z tytułu ewentualnego oddziaływania drogi ekspresowej wobec zarządcy drogi tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze W - infrastruktury wodociągowej. Stanowi samodzielną nieruchomość  zabudowaną i możliwa jest na niej lokalizacja funkcji usługowej.

W dziale III Kw BB1B/00096018/5 wpisana jest nieodpłatna służebność dostępu celem eksploatacji oraz konserwacji i naprawy wodociągu o przekroju 100 mm położonego na pgr 958/30 (obecnie dz. 958/46).

Dojazd od ul. Langiewicza

Kategoria
Budownictwo mieszkalno-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1108.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Skarb Państwa
Forma przetargu
II przetarg ustny nieograniczony
Cena
562.235,00 zł w tym: budynek 474.257,00 zł, grunt 87.978,00 zł
Numer działki
958/46, dz. 958/31
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00096019/2, BB1B/00096020/2