UH-1 - ul. Michała Grażyńskiego 54

Adres
ul. Michała Grażyńskiego 54
Opis

Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem o powierzchni całkowitej 1.984,63 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 1.447,61 m2. Powierzchnia pomocnicza w postaci strychu, piwnic i klatki schodowej wynosi 537,02 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 602 m2.

Budynek stanowi pustostan, posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej. Remont należy przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 r. Zgodnie z planem miejscowym ww. działka objęta jest jednostką 91 - UPn-05 - zabudowa usługowa, rzemieślnicza i produkcyjna, nieuciążliwa - w tym: usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, rzemiosła, obsługi turystyki i transportu drogowego, administracji i zarządzania oraz ośrodki badawcze
i wdrożeniowe nowych technologii.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, gazową. Obecnie nieczynne, wymagają wymiany.

Dojazd od ul. Michała Grażyńskiego.

Kategoria
Obiekty handlowo-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
723.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Skarb Państwa
Forma przetargu
rokowania
Wysokość wadium / zaliczki
290.000,00 zł
Data przetargu / rokowań
30.06.2021 r.
Cena
2.989.619,00 zł, w tym: budynek 2.604.238,00 zł, grunt 385.381,00 zł
Numer działki
15/4
Obręb
53 Dolne Przedmieście
KW
BB1B/00087324/7