ul. Zdrojowa 6

Adres
ul. Zdrojowa 6
Opis

Budynek przy ul. Zdrojowej 6 to willa fabrykancka (willa Karla J. Bartelmussa) wybudowana w końcu XIX wieku (przed 1872 r.) wg projektu arch. Emanuela Rosta z Białej. Obiekt o unikalnej historycznej architekturze, wokół budynku ogród parkowy, w którym zinwentaryzowano 53 drzewa.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 803,63 m2 + piwnice i strych 339,06 m2.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacjną, odgromową, wentylacyjną oraz gazową, ogrzewanie centralne węglowe i gazowe oraz piece węglowe. Instalacje obecnie nieczynne.

Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej ww. nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem S – obszar śródmieścia. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. ww. nieruchomość znajdowała się w jednostce „A-V 11 MW, MN, U” – tereny mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe. Adaptacja zainwestowania i zagospodarowania mieszkaniowego i usługowego. Możliwość inwestowania uwarunkowana uzyskaniem wytycznych konserwatorskich.

Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Nieruchomość wraz z ogrodem podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w związku z ujęciem w gminnej ewidencji zabytków.

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
2491.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Cena
2518590.00
Numer działki
144/10
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00005350/0