G - 1 ul. Stefanii Sempołowskiej

Adres
ul. Stefanii Sempołowskiej
Opis

Działka 41/10 w całości zabudowana jest budynkiem garażowym o pow. użytkowej 24 m2, usytuowanym w ciągu garaży murowanych. Teren otaczający garaż (dz. 41/13) stanowi własność prywatną i jest oddzielony od ul. Stefanii Sempołowskiej ogrodzeniem.

Dojazd do garażu na dz. 41/10 gwarantuje prawo gruntowe obciążające dz. 41/13, polegające na prawie przejazdu i przechodu o pow. 61 m2, tj. pasem o szerokości 3 m od ul. Stefanii Sempołowskiej, wzdłuż północnej granicy dz. 41/13 na odcinku 15 m, a następnie pasem o szerokości 4 m w kierunku południowym, do północnej granicy dz. 41/10.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. (z późn. zm.) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze MNU (zabudowy mieszkaniowo-usługowej).

Kategoria
Motoryzacja
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
30.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
3.500,00 zł
Data przetargu / rokowań
8.06.2021 r.
Cena
35.000,00 zł
Numer działki
41/10
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00061046/6