ul. Mieszka I 28/7

Adres
ul. Mieszka I 28/7
Opis

Lokal niemieszkalny nr 7 – garaż o pow.  użytkowej 20,65 m2 zlokalizowany jest w piwnicy budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Mieszka I 28 w Bielsku-Białej. Nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych oraz Gminy w udziale 561/10000 części. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych oraz ww. lokal niemieszkalny nr 7 – garaż, stanowiący własność Gminy Bielsko-Biała. Lokal stanowi pustostan, jest wolny
od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną.

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 – garażu nastąpi wraz z udziałem 561/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 1269 o pow. 188 m2 obj. Kw BB1B/00045249/1 obręb Górne Przedmieście.

Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Mieszka I poprzez działki 772/118, 772/8 i dz. 772/146 stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr ON.0050.3106.2018.MGR z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz nr ON.0050.2319.2021. NR z dnia 19 listopada 2021 r., w przypadku zbycia lokalu niemieszkalnego, Gmina Bielsko-Biała ustanowi służebność przejazdu i przechodu po działkach 772/118, 772/8 i 772/146, na rzecz każdoczesnych właścicieli przedmiotowego lokalu. Ww. służebność drogowa będzie ustanowiona w jednym akcie notarialnym wraz ze sprzedażą ww. lokalu.

Nabywca nieruchomości władnącej zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie przedmiotowej służebności w kwocie 200,00 zł netto. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, przedmiotowe działki znajdują się w obszarze MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Kategoria
Garaże
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
188.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
40000.00
Numer działki
1269
Udział w częściach wspólnych
561/10000
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00045249/1