ul. Karola Miarki 11a/8

Adres
Karola Miarki 11a/8
Opis

Lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 77,44 m2 położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi o pow. 24,47 m2 i 24,15 m2, kuchni o pow. 18,79 m2, łazienki z wc o pow. 4,88 m2 oraz przedpokoju o pow. 5,15 m2. Układ funkcjonalny przechodni. Lokal stanowi pustostan.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 nastąpi wraz z udziałem 75/1000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 13 o pow. 527 m2 obj. Kw BB1B/00043770/8 obręb Dolne Przedmieście 81

Lokal zlokalizowany jest w czteropiętrowej kamienicy wybudowanej w 1929 r. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w gminnej ewidencji  zabytków Miasta Bielska-Białej oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Remont lokalu należy przeprowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Użytkowanie lokalu jako mieszkalnego jest możliwe po wykonaniu przez przyszłego właściciela ogrzewania gazowego lub elektrycznego. Zgodnie z zapisami opinii kominiarskiej, w przypadku wyboru c.o. gazowego, należy podłączyć piec 2-funkcyjny do wyznaczonego przewodu i zamontować odpowiedni dla rodzaju pieca wkład kominowy kwasoodporny. Ponadto przyszły właściciel zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wygłuszenia pionu kanalizacji sanitarnej oraz pokrycia innych kosztów z tym związanych.

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, przedmiotowa działka znajduje się w obszarze S - tereny śródmieścia.

Kategoria
Mieszkania
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia
527,00 m²
Powierzchnia działki
527.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
III przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
29.000,00
Data przetargu / rokowań
28.02.2023 r.
Cena
299000.00
Numer działki
13
Udział w częściach wspólnych
75/1000
Obręb
Dolne Przedmieście 81
KW
BB1B/00043770/8