ul. Grunwaldzka/Listopadowa

Adres
ul. Grunwaldzka/Listopadowa
Opis

W skład nieruchomości wchodzą: dz. 781/3 i dz. 1257 o łącznej pow. 582 m2.

Przedmiotowe działki zabudowane są budynkiem wieży strażackiej (6 kondygnacyjnym o pow. użytkowej 194,58 m2) oraz budynkiem garażowym (3  kondygnacyjnym o pow. użytkowej 554,68 m2). Łączna pow. użytkowa zabudowań wynosi 749,26 m2. Nieruchomość wyposażona jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzona, otoczona ze wszystkich stron zabudowaniami wykorzystywanymi na cele mieszkalne. Budynki nie są użytkowane.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Listopadowej poprzez ustanowioną służebność przejazdu i przechodu po działce 782/111 o pow. 54 m2
obj. Kw BB1B/00027984/3 oraz po działce 1424 o pow. 2781 m2 obj. Kw BB1B/00139229/1 ustanowioną na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę 781/3 obj. Kw BB1B/00129855/5.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXXI/587/2017 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 20.06.2017 r. Zgodnie z planem miejscowym ww. działka znajduje się w jednostce 135_MW-05 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Budynek wieży znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Remont należy przeprowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Budynek objęty jest również ochroną na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Garaże
Inne obiekty
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia
582,00 m²
Powierzchnia działki
582.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Skarb Państwa
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
100.000,00 zł
Cena
1056700.00
Numer działki
781/3, 1257
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00129855/5