ul. Czapli

Adres
ul. Czapli
Opis

Nieruchomość ozn. jako dz. 580/96 zabudowana jest murowanym budynkiem garażu o pow. użytkowej 19 m2 i znajduje się w kompleksie garaży w zabudowie szeregowej. Budynek bez dostępu do infrastruktury technicznej.

Dostęp do drogi publicznej nastąpi poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 580/105 obręb Kamienica obj. Kw BB1B/00052474/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w momencie zbycia nieruchomości ozn. jako działka nr 580/96, zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.1965.2021.NR Prezydenta Miasta
Bielska-Białej z dnia 22 czerwca 2021 r.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Garaże
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
19.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Własność
Skarb Państwa
Forma przetargu
I przetarg pisemny
Wysokość wadium / zaliczki
3.000,00 zł
Data przetargu / rokowań
6.10.2022 r.
Cena
30000.00
Numer działki
580/96
Obręb
Kamienica
KW
BB1B/00052474/9