ul. Piwowarska 3/ św. Trójcy 4

Adres
ul. Piwowarska 3/ św. Trójcy 4
Opis

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta. Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica wybudowana w XIX wieku. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod poz. A-5/76. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 718,89 m2.

Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną i gazowa (obecnie nieczynne). Ogrzewanie indywidualne - piece.

Przedmiotowe działki położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 10.02.1998 r. (plan nr 6). Zgodnie z Miejscowy Planem Zagospodarowania Bielskiej Starówki nr 6 – działki 23/1, 250/1 oraz 251/1 znajdują się w jednostce 6 – J2 U,M, tj. ogólne przeznaczenie na funkcję usługowo-mieszkaniową.

Budynek zlokalizowany na ww. działkach, którego powierzchnia użytkowa wynosi 718,89 m2, położony jest przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 i na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KL.IV.5340/29/76 z dnia 16.08.1976 r. stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków pod poz. Nr A – 5/76. Cała nieruchomość stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bielska wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 sierpnia 1976 r. pod poz. A – 1/76. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem Nr B-NR.5142.182.2022.MG RPW/2405/2022 z dnia 01.04.2022 r. wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 – Pozwolenie Nr BB/223/2022.

Ustala się harmonogram  przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 w następujących terminach i zakresie:

  • Etap I – w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy notarialnej – wykonanie niezbędnych zabezpieczeń budynku przed dalszą degradacją (zabezpieczenie dachu i zagrożonych elementów konstrukcji)
  • Etap II – w terminie do 4 lat od daty zawarcia umowy notarialnej – zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe, a także przeprowadzenie i zakończenie kompleksowego remontu budynku przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4, z uwzględnieniem jego historycznej funkcji i wartości zabytku zgodnie z art. 25.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmującego między innymi: remont elewacji z zachowaniem jej historycznej formy, konserwacje konstrukcji balkonów i balustrad, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę i renowację stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, kompleksowy remont dachu, a także remont wnętrza budynku w zakresie ścian, sufitów i podłóg.

W przedmiotowym budynku znajduje się lokal użytkowy o pow. 33,30 m2, stanowiący własność Gminy Bielsko-Biała, objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zabytek jw. chroniony jest prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z przywołaną ustawą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Cena nieruchomości wynosi 4.209.395,00 zł, w tym: budynek 3.953.895,00 zł i grunt 255.500,00 zł

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałą Nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmienioną Uchwałą Nr LV/1758/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14.03.2006 r. cena  nieruchomości przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 70 %.

Podana cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Lokale użytkowe
Mieszkania
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
365.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
4209400.00
Numer działki
250/1, 251/1,23/1
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00068082/9, BB1B/00062649/0