ul. Franciszka Kamińskiego

Adres
ul. Franciszka Kamińskiego
Opis

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem administracyjno-garażowym o pow. użytkowej 1482,06 m2, budynkiem kojców dla psów o pow. użytkowej 84,36 m2 i nieczynną stacją paliw o pow. zabudowy 37 m2. Na działce posadowione są także nieczynne podziemne zbiorniki na paliwo o łącznej pojemności 54 m3. Rozbiórki podziemnych zbiorników stacji paliw można dokonać po zgłoszeniu prac zgodnie z art. 31 ust. 1 prawa budowlanego.

Podziemne zbiorniki paliw mogą stanowić źródło zanieczyszczenia podłoża gruntowo-wodnego. Inwestor zobowiązany jest do zlecenia badań gruntu, które w przypadku  potwierdzenia obecności substancji powodujących zanieczyszczenie terenu, spowodują konieczność przeprowadzenia remediacji terenu.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od ul. Robotniczej.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.549.000,00 zł w tym: budynki 950.620,00 zł, grunt 1.598.380,00 zł.

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Inne obiekty
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
6010.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Skarb Państwa
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
254.000,00
Data przetargu / rokowań
20.04.2023 r.
Cena
2549000.00
Numer działki
414/85
Obręb
Żywieckie Przedmieście
KW
BB1B/00068151/4