ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Adres
ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
Opis

Działka 1298/25 stanowi niezabudowany teren o nieregularnym kształcie, umożliwiający samodzielne  zagospodarowanie. Na działce brak urządzeń infrastruktury technicznej, teren porośnięty trawą.

Działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXXI/745/2021 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 22.04.2021 r. i znajduje się w jednostce 158_MN-3, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, bliźniaczej, szeregowej i atrialnej.

Komunikacja przedmiotowej nieruchomości z drogą publiczną tj. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego odbywa się za pośrednictwem działki 1298/24, obręb Kamienica, obj. KW BB1B/00061034/9, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

W celu zapewnienia dostępu przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej – ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, podjęte zostało Zarządzenie Nr ON –II.0050.157.2023.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 lutego 2023 r.
w sprawie warunkowego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczoną jako działka 1298/24, obręb Kamienica obj. Kw BB1B/00061034/9 – pasem o szerokości 5 m
i długości 7,5 m biegnącym od ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (zgodnie ze szkicem służebności gruntowej przedstawionej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka 1298/25 obręb Kamienica obj. Kw BB1B/00061034/9 – pod warunkiem wcześniejszego zbycia nieruchomości władnącej.

Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie przedmiotowej służebności w kwocie 200,00 zł netto. Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień ustanowienia ww. służebności. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1198.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieuchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
47 000,00
Data przetargu / rokowań
29.06.2023 r.
Cena
479200.00
Numer działki
1298/25
Obręb
Kamienica
KW
BB1B/00061034/9