ul. Michała Drzymały 6

Adres
Michała Drzymały 6
Opis

Działka 665/74 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 495,89 m2 oraz dwoma parterowymi budynkami gospodarczymi o konstrukcji drewnianej (o łącznej powierzchni użytkowej 19,19 m2).

Budynek mieszkalny wzniesiony na początku XX wieku (rok zakończenia budowy: 1930) wykonany jako konstrukcja żelbetowa, posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, całkowicie podpiwniczony. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny  jednorodzinny.

Budynek posiada zabytkowy charakter i figuruje w gminnej ewidencji zabytków oraz w Studium historyczno-urbanistycznym Bielska. Podlega ochronie na postawie ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku wykonywania jakichkolwiek remontów w obiekcie należy wcześniej wystąpić o opinię Konserwatora Zabytków, który przedstawi zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie i wykonanie prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian , które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Budynek jest w złym stanie technicznym. Na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 405/2022 z dnia 25 maja 2022 r. został zatwierdzony projekt rozbiórki i udzielono pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowego budynku mieszkalnego wraz z dwoma budynkami gospodarczymi.

Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
ze zmianami) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze MW – strefa mieszkalnictwa, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dla budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości wynosi 460.550,00 zł, w tym budynek 225.630,00 zł i grunt 234.920,00 zł. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
839.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rok budowy
1930
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
46 000,00
Data przetargu / rokowań
28.11.2023 r.
Cena
460550.00
Numer działki
665/74
Obręb
Aleksandrowice
KW
BB1B/00003500/3