ul. gen. Józefa Hallera 7/1a

Adres
ul. gen. Józefa Hallera 7/1a
Opis

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 16,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,33 m2.

Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym na pierwszym piętrze i wc na klatce schodowej parteru. Lokal nie posiada łazienki. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Budynek wybudowany w 1935 r., posiada cechy obiektu zabytkowego został włączony do gminnej ewidencji zabytków i figuruje w Studium historyczno-urbanistycznym Bielska. Remont lokalu należy przeprowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dla części budynku (lokalu) zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena wywoławcza (łączna cena lokalu i udziału w gruncie wynosi 79.356,00 zł Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Mieszkania
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
328.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Rzeczy dodatkowe
piwnica
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
7 900,00 zł
Data przetargu / rokowań
5.10.2023 r.
Cena
79356.00
Numer działki
631/29, 1384
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00082566/0