ul. Bohaterów Warszawy 3/2

Adres
ul. Bohatarów Warszawy 3/2
Opis

Lokal użytkowy o pow. użytkowej 49,53 m2 usytuowany jest w suterenie budynku i składa się z korytarza, pomieszczenia socjalnego, dwóch pracowni i magazynku. Wejście do lokalu urządzone jest z poziomu wejścia do piwnic. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w udziale 62/1000 części, ozn. jako działka 45/1 obj. Kw BB1B/00058043/1 obręb Dolne Przedmieście 82.

Budynek, w którym znajduje się lokal posiada cechy obiektu zabytkowego został włączony do gminnej ewidencji zabytków i figuruje w Studium historyczno-urbanistycznym Bielska. Ponadto stanowi element układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-479/87. Remont należy przeprowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajduje się w obszarze S (obszar Śródmieścia).

Dla części budynku (lokalu) zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Łączna cena lokalu i udziału w gruncie wynosi 159.000,00 zł. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Lokale użytkowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
265.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
15 000 zł
Data przetargu / rokowań
20.08.2024 r.
Cena
159000.00
Numer działki
45/1
Udział w częściach wspólnych
62/1000
Obręb
Dolne Przedmieście 82
KW
BB1B/00058043/1