Prowadzenie postępowań związanych z usunięciem pojazdów w przypadkach określonych w art.50a ustawy prawo o ruch drogowym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czrewca 1997r. ustawy Prawo o ruchu drogowym  ( Dz. U. 2012.1137 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin

do 30 dni