Rewitalizacja Miasta - Aktualności

6 maja 2021 r

Informujemy, że z dniem 4 maja 2021 r. zmianie uległa siedziba Operatora Programu Rewitalizacji  – Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Aktualny adres to: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro.

19 lutego 2021 r

W dniu 18 lutego 2021 r. została podjęta uchwała nr XXIX/687/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w  Bielsku - Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” oraz kontynuowania w 2021 roku realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)" przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIII/214/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIX/368/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. i uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XVIII/405/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XXIX/687/2021

18 lutego 2021 r.


Aktualne Wyjaśnienia dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białejzałącznik do pobrania

 

21 stycznia 2021 r.

Aktualne Wyjaśnienia dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białejzałącznik do pobrania

Archiwum