Rewitalizacja Miasta - Aktualności

23 marca 2023 r.

Do 4 kwietnia br. można zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

Zarządzenie 

2 marca 2023 r.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do 2030 roku, który prowadzony będzie w terminie od 3 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. Zasady przeprowadzenia naboru określa Regulamin naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do 2030 roku, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON-II.0050.176.2023.RG.

Druk Formularza projektowego oraz szczegółowe informacje dotyczące terminu, sposobu i miejsca jego składania dostępne są tutaj.

14 lutego 2023 r. 

Szanowni Państwo, informujemy, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2030 (dalej: GPR). W marcu br. planowane jest ogłoszenie naboru projektów do GPR.  

Aby Państwa wesprzeć, Urząd Miejski w Bielsku-Białej planuje zorganizować bezpłatne szkolenie dedykowane organizacjom pozarządowym realizującym/planującym realizować działania na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji Bielska-Białej (nie dotyczy działań ogólnomiejskich) - Mapa obszaru rewitalizacji
Szkolenia będą dotyczyć przygotowywania projektów rewitalizacyjnych, będących odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji zjawiska problemowe - Diagnoza szczegółowa.

Zapraszamy w terminie do 22 lutego br. do wypełnienia niniejszego formularza, który posłuży poznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie przygotowywania przedmiotowych projektów, które będziecie mogli Państwo zgłosić podczas naboru. 

Formularz
 

1 stycznia 2023 r.

Zmiana numeru kontana który należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo.   

Informujemy, że od dziś nastąpiła zmiana operatora kont bankowych Urzędu Miejskiego i tym samym zmianie uległ numer konta, na który należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo. 
W związku z powyższym zmieniony został również druk Wniosku o wydanie zaświadczenia czy działka znajduje się na obszarze rewitalizacji miasta Bielska-Białej.
Szczegóły: Informacja o położeniu działki na obszarze rewitalizacji
 

Archiwum