Rewitalizacja Miasta - Aktualności

1 stycznia 2023 r.

Zmiana numeru kontana który należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo.   

Informujemy, że od dziś nastąpiła zmiana operatora kont bankowych Urzędu Miejskiego i tym samym zmianie uległ numer konta, na który należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo. 
W związku z powyższym zmieniony został również druk Wniosku o wydanie zaświadczenia czy działka znajduje się na obszarze rewitalizacji miasta Bielska-Białej.
Szczegóły: Informacja o położeniu działki na obszarze rewitalizacji
 

 

Archiwum