Przyznawanie nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Podstawa prawna

Podstawa prawna: - Art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, - Uchwała Nr LXIII/1447/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2010 r.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu

Uwagi

Sprawy prowadzi Wydział Edukacji i Sportu, mieszczący się na II piętrze budynku UM przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32. Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 213 (tel. 33 4971-564).

 

Jednostka odpowiedzialna