Zgłoszenie zamiaru umieszczania szyldów i reklam na budynkach i budowlach oraz reklam wolnostojących

Podstawa prawna

art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  Uchwała Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 11 luty 1997 r.  (Nr XLI / 492 / 97)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni

Opłata skarbowa

opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

  • Za wniosek - brak
  • Za każdy załącznik - brak
  • za wydane zaświadczenie - 17 zł
  • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

  • Za odwołanie i za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna