Zgłoszenie zamiaru umieszczania szyldów i reklam na budynkach i budowlach oraz reklam wolnostojących

Podstawa prawna

art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 t.j.), Uchwała Rady Miasta Bielska-Białej z dnia 11.02.1997r. Nr XLI / 492 / 97

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni,

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • Za wniosek - brak
  • Za każdy załącznik - brak
  • za wydane zaświadczenie - 17 zł

Opłatę skarbową należy uiśćić z chwilą składania wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu do zgłoszenia w formie decyzji.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta, który wydał decyzje.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa

Za odwołanie - brak

Za każdy załącznik - brak

Jednostka odpowiedzialna