Uzgodnienie nośnika energii do celów grzewczych dla inwestycji wymagających decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr XIX/664/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18. listopada 2003r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała" 2. Punkt G.3 w rozdziale „Ustalenia” tomu 2a lub tomu 2b "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała".
  2. Prawo energetyczne art. 7B.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Zarządzania Energią

UWAGI

  • O konieczności uzyskania uzgodnienia wskazuje Wydział Urbanistyki i Architektury w procedurze ustalenia warunków zabudowy.
  • Złożenie w Biurze Zarządzania Energią wniosku z załączonymi dokumentami (wykaz niezbędnych dokumentów w załączniku)
  • Analiza danych i sporządzenie odpowiedzi przy współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Architektury.