Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

logo

Miasto Bielsko-Biała podpisało umowę na kwotę 905 100,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 762 818,28 zł),   w sprawie przyznania grantu,  w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Usługa transportowa door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie miasta Bielska-Białej” będzie realizowany przez Miasto Bielsko-Biała w okresie 01.03.2022 – 30.04.2023. Okres trwałości projektu będzie realizowany w okresie 01.05.2023 – 31.05.2024. Usługa jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Bielska-Białej, z potrzebą wsparcia
w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidomych lub słabo widzących a także tych,
z widocznymi deficytami w zakresie samodzielnej mobilności lub ze względu na czasową chorobę mają trudności w poruszaniu się.

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi skorzystanie z działań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej czy zdrowotnej z uwzględnieniem  dostosowania transportu do indywidualnych potrzeb beneficjentów. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane. Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy.

Regulamin świadczenia usług transportowych

Załącznik do regulaminu

logo2