Zgłoszenie zbycia/nabycia online (krok po kroku)

 

Aby dokonać zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu drogą elektroniczną należy wykonać następujące czynności.


1.    Na stronie gov.pl w zakładce „Dla Obywatela” należy wybrać kategorię „Kierowcy i pojazdy”  

LINK: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#kierowcy-i-pojazdy

 

zrzut obrazka

 

2.    Z katalogu usług należy wybrać pozycję „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu…”

LINK: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

 

zrzut obrazka

 

3.    Należy odpowiedzieć na pytania umożliwiające przejście do właściwej usługi

 

rzut obrazkazrzut obrazka

 

W przypadku wybrania opcji „Zbycie pojazdu” należy odpowiedzieć na pytanie czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym? Następnie należy wybrać przycisk „Wyślij zgłoszenie” oraz zalogować się do swojego profilu zaufanego.

 

zrzut ekranu

  

zrzut ekranuzrzut ekranu

 

 4.     Gdy wybrano zgłoszenie zbycia pojazdu zaznaczając „moje dane są w dowodzie rejestracyjnym”, pojawi się lista twoich pojazdów. Przy pojeździe, którego zbycie chcesz zgłosić kliknij „zgłoś zbycie pojazdu”. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić ręcznie dane pojazdu na podstawie posiadanego dowodu zbycia lub nabycia.

Uwaga: jeżeli twojego pojazdu nie ma na liście, oznacza to, że nowy właściciel już przerejestrował pojazd na swoje dane. W takim przypadku należy anulować zgłoszenie i przystąpić do niego ponownie, wybierając odpowiedź „nie” przy pytaniu „moje dane są w dowodzie rejestracyjnym”.

 

zrzut ekranuzrzut ekranu

 

 

5.   W kolejnym kroku należy sprawdzić i uzupełnić swoje dane oraz podać rodzaj i dane nabywcy/zbywcy pojazdu.

 

zrzut ekranu

 

6.  Następnie należy dołączyć skan lub czytelne zdjęcie dowodu zbycia/nabycia pojazdu i wybrać urząd właściwy w sprawie twojego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zbycia jest to urząd właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, natomiast w przypadku zgłoszenia nabycia jest to urząd właściwy ze względu na miejsce twojego zamieszkania  (nie zameldowania).

 

zrzut ekranu

 

 

Po wysłaniu zgłoszenia, na swoją skrzynkę  otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia. Należy zachować ten dokument gdyż jest to  jedyne potwierdzenie twojego zgłoszenia.


Urząd nie wysyła dodatkowych potwierdzeń zgłoszenia.