Wtórnik nalepki kontrolnej

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku.

Do wglądu:

  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu - jeżeli była wydana
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • bez opłaty

Opłata:

  • za nalepkę kontrolną - 18,50 zł

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wykaz opłat rejestracyjnych

Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej